« If the Anointed Priest Sins in Ignorance | Main | If a Leader Sins in Ignorance »

05/20/2012

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Just sent this post to a bunch of my friends as I agree with most of what you’re saying here and the way you’ve presented it is awesome.


Lekti atik ou a fè yon kalite enspire santi a, moman an lide mwen se tout foto bèl, anpil apresye atik ou a, mwen panse mwen ta dwe pran ou a aprann, epi konsa amelyore ladrès yo pou yo ekri, epi tou espere ke ou pral kontan chak jou, di ou mèsi.

The comments to this entry are closed.